Từ khi bé đi học tại Myoko tôi thấy khả năng hoạt động của bé được cải thiện hơn. Bé không ngại tiếp xúc với người lạ như trước nữa, biết chào hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản.

 Chia sẻ cảm nhận của bạn với chúng tôi ! !