Anh Tiến

Nhìn thấy con tiến bộ sau từng tuần đi học gia đình đã có thêm hy vọng về khả năng hòa nhập của bé. Nhiều việc ngày trước bé không làm được nhưng giờ bé đã làm được nhiều điều.