Trị liệu xúc giác cho trẻ tự kỷ

tri-lieu-cho-tre-tu-ky
Trị liệu điều hòa cảm giác: giúp trẻ tự kỷ bình tĩnh, củng cố hành vi tốt, giúp chuyển đỗi dễ dàng giữa các hoạt động, sử dụng các chương trình riêng biệt liên quan đến đu quay, trampoline (nhún), cầu trượt Presenter: Mishka Kohli Cir