Phân biệt trẻ hiếu động và tăng động giảm chú ý

Làm thế nào để phân biệt trẻ hiếu động với tăng động
Một học sinh “cá biệt” trong lớp – không chú ý nghe giảng, hay nói chuyện riêng và làm phiền mọi người xung quanh là do bị hội chứng tăng động giảm chú ý hay chỉ đơn thuần là nghịch ngợm? Đây là thắc mắc của rất nhiề