Khi nào nên lo lắng về việc trẻ chậm nói ?

Trẻ chậm nói có nên lo lắng ?
Bạn cần chú ý nếu trẻ từ 12 đến 24 tháng có những dấu hiệu sau: Không sử dụng cử chỉ, chẳng hạn chỉ hoặc vẫy tay tạm biệt khi được 12 tháng tuổi; Không bắt chước được âm thanh khi 18 tháng tuổi… Con trai bạn 2 tuổi và vẫ