Dạy trẻ tự kỷ sinh hoạt

Đây là một phóng sự ngắn của chương trình Làm cha mẹ nói về hiệu quả của việc can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại Trường mầm non đặc biệt Myoko. Hãy xem video để thấy được lợi ích từ việc can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt.

 Chia sẻ cảm nhận của bạn với chúng tôi ! !

Bình luận bài viết qua facebook / google+