Nhượng Quyền

Kinh doanh Nhượng Quyền (Franchise) là gì?

–  Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền)
–  Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu nổi tiếng (đối với đơn vị được nhượng quyền)
–  Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

Các thuật ngữ chuyên môn về nhượng quyền

Đơn vị nhượng quyền (franchisor): là người trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.

Đơn vị nhận quyền (franchisees): là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại khí nhượng quyền.

Initial Fee: chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để starup 1 trường như: chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, hành chính. Initial fee dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.

Loyalty fee: đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền. Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà Myoko có trách nhiệm hỗ trợ. Royal fee cố định một mức cho toàn bộ các đơn vị nhận quyền trong hệ thống.

Gói sản phẩm: bao gồm gói sản phẩm cơ bản và nâng cao, gói sản phẩm chính là xây dựng chương trình học cho trẻ, các khóa học đào tạo đội ngũ giáo viên và các dịch vụ của Myoko.

Các trách nhiệm của Myoko với các đơn vị nhận quyền

 • Hướng dẫn đăng ký, thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ tư vấn khởi sự, tư vấn chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing
 • Đào tạo, huấn luyện
 • Kiểm tra chất lượng

Những hỗ trợ của Myoko với các đơn vị Nhận Quyền

Về danh tiếng:

 • Thương hiệu Trường MNĐB Myoko
 • Logo Trường MNĐB Myoko
 • Các slogan của Trường MNĐB Myoko
 • Cung cấp tài liệu mô tả công việc các vị trí
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động
 • Huấn luyện nhân viên
 • Huấn luyện giáo viên

Về thiết bị và tài liệu:

 

 • Lên chương trình học cho từng học sinh.
 • Hướng dẫn lên chương trình học cho nhóm lớp.
 • Chuyển giao các mẫu biểu báo cáo, đánh giá
 • Tư vấn, Mua giúp đồ dung đồ chơi lớp học

Về Marketing:

 • Sử dụng các files quảng cáo của Trường MNĐB Myoko : tivi, báo, brochure, flyer, phướn, banner
 • Tư vấn chiến lược tiếp thị cho kế hoạch tiếp thị của địa phương
 • Đưa thông tin chi nhánh lên các văn bản, phương tiện truyền thông của Trường MNĐB Myoko

Về quản lý chất lượng:

Myoko quản lý chất lượng của các đơn vị Nhận Quyền dựa trên những tiêu chí:

 • Cơ sở vật chất
 • Giáo viên
 • Học sinh
 • Hoạt động kinh doanh

Lợi ích của việc trở thành đơn vị nhượng quyền giáo dục của hệ thống Trường MNĐB Myoko

 • Xây dựng trường học của bạn hoạt động chuyên nghiệp và bài bản ngay từ ban đầu với sự hỗ trợ của cả một tập thể
 • Rút ngắn tối đa thời gian Starup trường.
 • Được hưởng sự nổi tiếng và uy tín của Hệ Thống Trường MNĐB Myoko
 • Cơ hội thành công rất lớn vì sử dụng sản phẩm và phương thức hoạt động đã thành công
 • Được sử dụng các sản phẩm giáo dục , chương trình học mà hệ thống Trường MNĐB Myokonghiên cứu , điều chỉnh và ứng dụng thành công.
 • Được cung cấp phần mềm quản lý Học sinh, Giáo Viên thông minh,. Cho phép ban quan lý có thể nắm bắt tình hình hoạt động của trường ở bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu.
 • Được sử dụng các giáo trình được nghiên cứu và cập nhật thường xuyên
 • Được đào tạo giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt.
 • Được sự hỗ trợ về Marketing trên diện rộng
 • Được kiểm tra và quản lý chất lượng thường xuyên

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Gọi ngay